Bài 04 : Diện tích hình thang

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Bài 4 : Diện tích hình thang

Giới thiệu

Giới thiệu


Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang


Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành


Ví dụ

Ví dụ


Bài tập

Bài tập


Bài tập trắc nghiệm 1

Bài tập trắc nghiệm 1


Bài tập trắc nghiệm 2

Bài tập trắc nghiệm 2


Bài tập trắc nghiệm 3

Bài tập trắc nghiệm 3