Bài 02 : Diện tích hình chữ nhật

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Bài 2 : Diện tích hình chữ nhật

Giới thiệu

Giới thiệu


Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Bản đồ tư duy

Bản đồ tư duy


Khái niệm diện tích tam giác

Khái niệm diện tích tam giác


Nhận xét

Nhận xét


Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật


Diện tích hình vưông

Diện tích hình vưông


Diện tích tam giác vuông

Diện tích tam giác vuông


Bài tập

Bài tập


Bài tập