Bài 01 : Đa giác, đa giác đều

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Kiểm tra bài cũ


Khái niệm đa giác

Khái niệm đa giác


Tổng số đo các góc trong một đa giác

Tổng số đo các góc trong một đa giác


Đa giác đều

Đa giác đều


Ví dụ

Ví dụ


Hướng dẫn vẽ lục giác đều

Hướng dẫn vẽ lục giác đều


Bài tập

Bài tập


Bài tập


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà

Bài tập 4 SGK