Bài 05 : Diện tích hình thoi

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Bài 5 : Diện tích hình thoi

Kiểm ta bài cũ

Kiểm ta bài cũ


Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc


Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi


Ví dụ

Ví dụ


Câu 1

Câu 1


Câu 2

Câu 2


Câu 3

Câu 3


Câu 4

Câu 4


Câu 5

Câu 5


Câu 6

Câu 6

Câu 6


Câu 7

Câu 7