Bài 10 : Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Bài 10 : Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song


Tính chất của các điểm cách đều một đường thảng cho trước

Tính chất của các điểm cách đều một đường thảng cho trước


Đường thẳng song song cách đều nhau

Đường thẳng song song cách đều nhau


Bài tập 67 trang 102 SGK