Bài 09 : Hình chữ nhật

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Hình chữ nhật.mp4


Bài 09 : Hình chữ nhật

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Định nghĩa

Định nghĩa


Tính chất

Tính chất


Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết


Tổng kiết

Tổng kiết


Bài 09 : Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Bài 09 : Hình chữ nhật

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Định nghĩa

Định nghĩa


Tính chất

Tính chất


Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết


Tổng kiết

Tổng kiết


Bài 09 : Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Bài tập 61 SGK

Bài tập thực hành

Bài tập trắc nghiệm