Bài 07 : Hình bình hành

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Hình bình hành.mp4


Bài 07 : Hình bình hành

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Định nghĩa

Định nghĩa


Tính chất

Tính chất


Dấu hiệu nhận biết 

Dấu hiệu nhận biết


Bài tập 1

Bài tập 1


Bài tập 2

Bài tập 2


Bài tập 3

Bài tập 3


Bài tập 4

Bài tập 4


Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệmTổng kết

Tổng kết


Bài 07 : Hình bình hành

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Định nghĩa

Định nghĩa


Tính chất

Tính chất


Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết


Hình bình hành trong thực tế

Hình bình hành trong thực tế


Bài tập

Bài tập 1 SGK


Tổng kêt

Tổng kêt