Bài 04 : Đường trung bình của tam giác , của hình thang

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Đường trung bình của tam giác

Đường trung bình của tam giác.mp4


Đường trung bình của hình thang

Đường trung bình của hình thang.mp4Đường trung bình của tam giác

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Nội dung bài học

Nội dung bài học


Bài 20 tr 

Bài 20


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà


Đường trung bình của hình thang

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Nội dung bài học

Nội dung bài học


Bài tập

Bài tập


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà