Bài 03 : Hình thang cân

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Hình thang cân.mp4Bài 03 : Hình thang cân

Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra bài cũ

Định nghĩa

Định nghĩa


Tính chất 

Định lí 1

Định lí 1


Định lí 2

Định lí 2


Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết


Củng cố

Củng cố


Bài tập

Bài tập


Bài tập về nhà

Bài tập về nhà


Bài tập 12