Xem thêm

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Bài 01 : Tứ giác

Định Nghĩa

Định nghĩa


Ví dụ 1

Ví dụ 1


Ví dụ 2

Ví dụ 2


Tổng các góc trong một tứ giác 

Tổng các góc trong một tứ giác


bài tập

Bài tập 1

Bài tập 1


Bài tập 2

Bài tập 2

Củng cố bài học 

Củng cố bài học


Bài tập về nhà

Bài tập về nhà


Bài 01 : Tứ giác

Định nghĩa

Định nghĩa


Tổng bốn góc trong một tứ giác

Tổng bốn góc trong một tứ giác


Bài tập 1

Bài tập 1


Bài tập 2

Bài tập 2


Bài tập 3

Bài tập 3


Bài tập 4

Bài tập 4


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà


Bài tập 1


Bài tập 1 SGK


Bài tập 2