Bài 02 : Hình thang

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Hình thang.mp4Bài 02 : Hình thang

Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra bài cũ


Định Nhĩa 

Định nghĩa


Hình thang vuông 

Hình thang vuông


Luyện tập 

Bài 1


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà


Bài tập 7


Bài tập 8


Bài tập 9