Hệ chuyên toán

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Tứ giác nội tiếp & đa giác nội tiếp - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Đa thức - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán theo chuyên đề : Định lí vi-et và ứng dụng - Hp 50 000đ


Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Định lí ta let và tam giác đồng dang - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Hàm số bậc nhất - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Phương trình nghiệm nguyên - Hp 50 000đ


Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên toán chuyên đề : Chuyên đề hệ phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi hsg toán 9 và luyện thi vào 10 chuyên toán chuyên đề : Bất đẳng thức - Hp 50 000đ