LTĐH Môn Vật lí

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học LTĐH Môn Vật lí chuyên đề : Dao động tắt dần - Hp 50 000đ

Khóa học LTĐH Môn Vật lí chuyên đề : Dao động điều hòa - Hp 50 000đ


Khóa học LTĐH Môn Vật lí chuyên đề : Con lắc lò xo - Hp 50 000đ


Khóa học LTĐH Môn Vật lí chuyên đề : Con lắc đơn - Hp 50 000đ