LTĐH Môn Toán

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học chuyên đề : Mũ và Logarit ( Cơ bạn , nâng cao , Luyện thi đại học ) học phí 200 000đ và có thể thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Phương pháp toạ độ trong không gian - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Nguyên hàm , Tích phân và ứng dụng - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Bất đẳng thức, Bất phương trình và hệ bất phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học : Luyện thi tốt nghiệp - Luyện thi đại học chuyên đề số phức - Hp 50 000đ


Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Tổ hợp, xác suất - Thống kê - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Công thức lượng giác và Phương trình lượng giác - Hp 50 000đ

Khóa học Luyện thi đại học chuyên đề hàm số - Hp 50 000đ


Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Hình học không gian - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi đại học chuyên đề : Lũy thừa , Mũ và Logarit - Hp 50 000đ

Khóa học luyện thi đại học môn toán theo chuyên đề : Phương trình, Hệ phương trình - Hp 50 000đ