Home‎ > ‎

Lịch dạy

 Sáng   Chiều    Tối  
 
  Ca 1

8h00 - 9h45
 Ca 2

10h00 - 11h45
 
 Ca 3

14h00 - 15h45 
 Ca 4

16h00 - 17h45
 
 Ca 5

20h00 - 21h45 
 Ca 6 

22h00 - 23h45


Chương trình dạy 

 
Chương trình cơ bản 

Bao gồm các bài giảng theo chương trình sách giáo khoa hiện hành

Chương trình nâng cao
 

Bao gồm các bài giảng theo chuyên đề dành cho học sinh khá, giỏi, học sinh trường

chuyên, lớp chọn, ôn thi vào trường chuyên, lớp chọn, ôn thi THPT Quốc gia


Đăng kí học tương tác trực tuyến


Comments