Ban nâng cao

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Vật lí 12 ( Nâng Cao ) Chương I : Động lực học vật rắn - Hp 50 000đ

Khóa học Vật Lí 12 ( Nâng cao ) chương II : Dao động cơ - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 12 ( Nâng cao ) chương III : Sóng cơ - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 12 ( Nâng cao ) chương IV : Dao động và sóng điện từ - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 12 ( Nâng cao ) chương VI : Sóng ánh sáng - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 12 ( Nâng cao ) chương V : Dòng điện xoay chiều - Hp 50 000đ