Ban nâng cao

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Vật lí 11 ( Nâng cao ) Chương III : Dòng điện trong các môi trường - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 11 ‎( Nâng cao )‎ chương V : Cảm ứng điện từ - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 11 ( Nâng cao ) chương IV : Từ trường - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 11 ( Nâng cao ) chương I : Điện tích - Điện trường - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 11 ( Nâng cao ) Chương II : Dòng điện không đổi - Hp 50 000đ