Ban cơ bản

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Vật lí 11 ( Cơ bản ) Chương V : Cảm ứng điện từ - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 11 ( Cơ bản ) chương I : ĐIỆN TÍCH . ĐIỆN TRƯỜNG - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 11 ( Cơ bản ) chương IV : Từ trường - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 11 ( Cơ bản ) chương II : Dòng điện không đổi - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 11 ( Cơ bản ) Chương III : Dòng điện trong các môi trường - Hp 50 000đ