Ban nâng cao

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương III : Tĩnh học vật rắn - Hp 50 000đ

Khóa học Vât lí 10 ( Nâng cao ) Chương IV : Các định luật bảo toàn - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương I : Động học chất điểm - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương II : Động lực học chất điểm - Hp 50 000đ