SGK vật lí 9

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Vật lí 9 Chương I : Điện học - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 9 chương IV : Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 9 chương III : Quang học - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 9 chương II : Điện từ học - Hp 50 000đ