Học theo sgk vật lí

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Vât lí 10 ( Nâng cao ) Chương IV : Các định luật bảo toàn - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 9 chương II : Điện từ học - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 9 chương III : Quang học - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 9 chương IV : Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Hp 50 000đKhóa học Vật lí 12 ‎( Cơ bản )‎ Chương I : Dao Động Cơ - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 11 ( Cơ bản ) chương I : ĐIỆN TÍCH . ĐIỆN TRƯỜNG - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 12 ( Cơ bản ) Chương III : Dòng điện xoay chiều - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 12 ( Cơ bản ) Chương IV : Dao động và sóng điện từ - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 11 ( Nâng cao ) chương V : Cảm ứng điện từ - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 12 ( Cơ bản ) Chương V : Sóng ánh sáng - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 12 ( Cơ bản ) Chương II : Sóng cơ và Sóng âm - Hp 50 000đ