SGK Toán 9

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Hình học lớp 9 chương II : Đường Tròn - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 9 chương III : Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 9 chương I : Căn bậc hai , căn bậc ba - Hp 50 000đKhóa học Đại số 9 chương II : Hàm số bậc nhất - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 9 chương IV : Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hp 50 000đ


Khóa học hình học 9 chương III : Góc với đường tròn - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 9 chương IV : Hàm số y=ax^2 - Phương trình bậc hai - Hp 50 000đ

Hình học 9 chương I : Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hp 50 000đ