SGK Toán 8

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học hình học 8 chương III:Tam giác đồng dạng - hp 50 000đ

Đăng kí khóa học Đại số lớp 8 chương I : Phép nhân và phép chia các đa thức - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 8 chương I : Tứ giác - hp 50 000đ


Khóa học Đại Số 8 Chương 2 : Phân Thức Đại Số - hp 50 000đ

Đăng kí Khóa học hướng dẫn ôn tập học kì I môn Toán Lớp 8 - Hp 50 000đ


Khóa học Đại số 8 chương III : Phương trình bậc nhất một ẩn - hp 50 000đ

Khóa học Đại số 8 chương IV : Bất phương trình bậc nhất một ẩn - hp 50 000đ

Khóa học Hình học 8 chương II : Đa Giác . Diện tích đa giác - hp 50 000đ