Ban Nâng cao

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hình học 12 ( Nâng Cao ) chương II : Mặt cầu , mặt trụ , mặt nón - Hp 50 000đ

Khóa học Giải tích 12 ( Nâng cao ) chương I : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Hp 50 000đ


Khóa học Giải tích 12 ( Nâng cao ) chương II : Hàm số lũy thừa , hàm số mũ và hàm số lôgarit - Hp 50 000đ

Khóa học Giải Tích 12 ‎( Nâng cao )‎ Chương III : Nguyên Hàm , Tích Phân Và Ứng Dụng - Hp 50 000đ

Khóa học Giải tích 12 ( Nâng Cao ) Chương IV : Số phức - Hp 50 000đ


Khóa học Hình học 12 ( Nâng cao ) Chương III : Phương pháp tọa độ trong không gian - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 12 ‎( NC )‎ Chương I : Khối đa diện và thể tích của chúng - Hp 50 000đ