SGK toán 12

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Giải tích 12 ( Nâng cao ) chương II : Hàm số lũy thừa , hàm số mũ và hàm số lôgarit - Hp 50 000đ

Khóa học Giải tích 12 ( Cơ bản ) chương II : Hàm số lũy thừa , hàm số mũ và hàm số lôgarit - Hp 50 000đ

Khóa học Giải tích 12 ( Cơ bản ) chương IV : Số Phức - Hp 50 000đ

Khóa học Giải tích 12 ( Nâng cao ) chương I : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Hp 50 000đ

Khóa học Giải Tích 12 ‎( Nâng cao )‎ Chương III : Nguyên Hàm , Tích Phân Và Ứng Dụng - Hp 50 000đKhóa học Hình học 12 ( Cơ Bản ) chương II : Mặt nón , mặt trụ , mặt cầu - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 12 ( Nâng Cao ) chương II : Mặt cầu , mặt trụ , mặt nón - Hp 50 000đ

Đăng kí Khóa học Đại số và giải tích 12 ban cơ bản - chương I : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 12 ( NC ) Chương I : Khối đa diện và thể tích của chúng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình Học 12 ( Cơ bản ) Chương III : Phương pháp tọa độ trong không gian - Hp 50 000đ


Bạn học ban nào

Khóa học Giải tích 12 ( Cơ bản ) chương III : Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 12 ( Nâng Cao ) chương II : Mặt cầu , mặt trụ , mặt nón - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 12 ( Cơ bản ) chương I : Khối đa diện - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 12 ( Nâng cao ) Chương III : Phương pháp tọa độ trong không gian - Hp 50 000đ

Khóa học Giải tích 12 ( Nâng Cao ) Chương IV : Số phức - Hp 50 000đ

Trang con (2): Ban cơ bản Ban Nâng cao