SGK toán 11

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hình học 11 ( Cơ bản ) Chương II : Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian . Quan hệ song song - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ( CB ) chương III : Vectơ trong không gian . Quan hệ vuông góc không không gian - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ‎( Cơ Bản )‎ chương I : Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ( Nâng Cao ) chương I : Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ( Nâng Cao ) chương II : Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian . Quan hệ song song - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ‎‎( Nâng Cao )‎‎ chương III : Vectơ trong không gian . Quan hệ vuông góc - Hp 50 000đ



Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Nâng Cao ) Chương III : Dãy số , cấp số cộng và cấp số nhân - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Cơ Bản ) chương II : Tổ hợp - Xác suất - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Nâng Cao ) chương V : Đạo hàm - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Cơ Bản ) chương V : Đạo hàm - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Nâng Cao ) chương I : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Hp 50 000đ


Bạn học ban nào ?

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Cơ Bản ) chương I : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Nâng Cao ) chương II : Tổ hợp và xác suất - Hp 50 000đ

Khóa học Đại Số Và Giải Tích 11 ( Cơ Bản ) Chương III : Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Nâng Cao ) Chương IV : Giới hạn - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số và giải tích 11 ( Cơ Bản ) chương IV : Giới hạn - Hp 50 000đ

Trang con (2): Ban cơ bản Ban nâng cao