Ban cơ bản

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hình học 10 ( Cơ Bản )Chương II : Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương II : Hàm số bậc nhất và bậc hai - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 10 ( Cơ Bản ) chương I : Vectơ - Hp 50 000đ


Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương VI : Cung và góc lượng giác . Công thức lượng giác - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương IV : Bất đẳng thức . Bất phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương I : Mệnh đề - Tập hợp - Hp 50 000đ


Khóa học Hình học 10 ( Cơ bản ) chương III : Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương III : Phương trình . Hệ phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương V : Thống kê - Hp 50 000đ