SGK toán 10

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương VI : Cung và góc lượng giác . Công thức lượng giác - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 10 ( Cơ Bản ) chương I : Vectơ - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 10 ( Nâng cao ) chương I : vectơ - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 10 ( Nâng cao ) chương II : Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 10 ( Nâng Cao ) chương III : Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 10 ( Cơ bản ) chương III : Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hp 50 000đKhóa học Đại số 10 ( Nâng cao ) chương II : Hàn số bậc nhất và bậc hai - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Nâng cao ) chương V : Thống kê - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương III : Phương trình . Hệ phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Nâng cao ) chương VI : Góc lượng giác và công thức lượng giác - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương V : Thống kê - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Nâng Cao ) Chương I : Mệnh đề - Tập hợp - Hp 50 000đBạn học ban nào ?

Khóa học Hình học 10 ( Cơ Bản )Chương II : Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Nâng cao ) chương III : Phương trình và hệ phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương II : Hàm số bậc nhất và bậc hai - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương IV : Bất đẳng thức . Bất phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương I : Mệnh đề - Tập hợp - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Nâng cao ) chương IV : Bất đẳng thức và bất phương trình - Hp 50 000đ


Trang con (2): Ban cơ bản Ban nâng cao