Học theo SGK Toán

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Đại Số 8 Chương 2 : Phân Thức Đại Số - hp 50 000đ

Khóa học Hình học 7 chương II : Tam giác - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 7 chương I : Đường thẳng vuông góc . Đường thẳng song song - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 7 chương II : Hàm số và đồ thị - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 7 chương I : Số hữu tỉ .Số thực - Hp 50 000đKhóa học Đại số 10 ( Nâng Cao ) Chương I : Mệnh đề - Tập hợp - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương IV : Bất đẳng thức . Bất phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ( CB ) chương III : Vectơ trong không gian . Quan hệ vuông góc không không gian - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ( Nâng Cao ) chương I : Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ‎‎( Nâng Cao )‎‎ chương III : Vectơ trong không gian . Quan hệ vuông góc - Hp 50 000đKhóa học Đại số 10 ( Nâng cao ) chương V : Thống kê - Hp 50 000đ

Khóa học Đại số 10 ( Cơ bản ) chương III : Phương trình . Hệ phương trình - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ( Cơ bản ) Chương II : Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian . Quan hệ song song - Hp 50 000đ

Khóa học Hình học 11 ‎( Cơ Bản )‎ chương I : Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hp 50 000đ