SGK Hóa học 9

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 9 Chương II : Kim loại - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 9 Chương I : Các loại hợp chất vô cơ - Hp 50 000đKhóa học Hóa học 9 Chương III : Phi kim . Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 9 Chương IV : Hidrocacbon . Nhiên liệu - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 9 Chương V : Dẫn xuất của hidrocacbon . Polime - Hp 50 000đ