Ban cơ bản

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương I : ESTE - LIPIT - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ‎( Cơ bản )‎ chương IV : Polime và vật liệu polime - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương V : Đại cương về kim loại - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương III : Amin , Amino axit và protein - Hp 50 000đ


khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương II : CACBOHIDRAT - Hp 50 000đ