SGK hóa học 12

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương V : Đại cương về kim loại - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương I : ESTE - LIPIT - Hp 50 000đ

khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương II : CACBOHIDRAT - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương III : Amin , Amino axit và protein - Hp 50 000đĐăng kí Khóa học Đại số và giải tích 12 ban cơ bản - chương I : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát - Hp 50 000đ

Khóa hoc Hóa học 12 ( Nâng cao ) Chương V : Đại cương về kim loại - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương III : AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN - Hp 50 000đ


Bạn học ban nào ?

Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương I : ESTE - LIPIT - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ‎( Cơ bản )‎ chương IV : Polime và vật liệu polime - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương II : CACBOHIDRAT - Hp 50 000đ

Trang con (2): Ban cơ bản Ban nâng cao