SGK hóa học 11

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương I : Sự điện li - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) chương I : Sự điện li - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương II : Nhóm nitơ - Hp 50 000đKhóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương V : Hidrocacbon no - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương V : Hidrocacbon no - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương III : Cacbon - Silic - Hp 50 000đ


Bạn học ban nào ?

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương IV : Đại cương về hóa hữu cơ - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương II : Nitơ - Photpho - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương III : Nhóm cacbon - Hp 50 000đ

Trang con (2): Ban cơ bản Ban nâng cao