Ban cơ bản

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 10 ( Cơ bản ) Chương I : Nguyên tử - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ( Cơ bản ) Chương V : Nhóm Halogen - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 10 ( Cơ bản ) Chương IV : Phản ứng oxi hóa khử - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ( Cơ bản ) Chương II : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 10 ( Cơ bản ) Chương III : Liên kết hóa học - Hp 50 000đ