SGK Hóa học 8

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 8 Chương VI : Dung dịch - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 8 Chương V : Hidro - Nước - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 8 Chương II : Phản ứng hóa học - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 8 Chương I : Chất - Nguyên tử - Phân tử - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 8 Chương III : Mol và tính toán hóa học - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 8 Chương IV : Oxi - Không khí - Hp 50 000đ