- Vải voan Thái Lan loang

Vải voan Thái Lan màu xanh rêu loang xanh nhạt. Mã VV 57
Vải voan Thái Lan màu xanh rêu loang xanh nhạt.
Vải voan Thái Lan màu cà rốt loang trắng. Mã VV 56
Vải voan Thái Lan màu cà rốt loang trắng.
Vải voan Thái lan màu hồng cánh sen loang hồng nhạt. Mã VV 55
Vải voan Thái lan màu hồng cánh sen loang hồng nhạt.
Vải voan Thái Lan màu vàng chanh loang xanh lá cây. Mã VV 54
Vải voan Thái Lan màu vàng chanh loang xanh lá cây.
Vải voan Thái Lan màu hồng đậm loang hồng nhạt. Mã VV 53
Vải voan Thái Lan màu hồng đậm loang hồng nhạt.
Tím hồng loang hồng nhạt. Mã VV 52
Tím hồng loang hồng nhạt.
Đỏ tươi loang trắng. Mã VV51
Đỏ tươi loang trắng.
Tím loang trắng. Mã vv 50
Tím loang trắng. 
Lông gà con loang cà rốt. Mã VV 49
Lông gà con loang cà rốt. 
Vải voan màu cà rốt loang trắng vàng. Mã VV 48
Vải voan màu cà rốt loang trắng vàng.
Cà rốt đậm loang trắng. Mã VV 40
Cà rốt đậm loang trắng.
Xanh da trời loang trắng. Mã VV 39
Xanh da trời loang trắng.

Cam nhạt loang vành chanh. Mã VV 38
Cam nhạt loang vành chanh. 
Màu da báo. Mã VV 37
Màu da báo. 
Nâu đỏ loang trắng. Mã VV 35
Nâu đỏ loang trắng. 
Đỏ đun loang cam. Mã VV 34
Đỏ đun loang cam. Mã VV 34
Vàng đậm loang trắng. Mã VV 36
Vàng đậm loang trắng. Mã VV 36
Xanh rêu loang trắng. Mã VV 33
Xanh rêu loang trắng. Mã VV 33
Xanh da trời loang xanh nước biển. Mã VV 32
Xanh da trời loang xanh nước biển.
Tím loang trắng hồng. Mã VV 31
Tím loang trắng hồng. 
Vải voan Thái Lan màu trắng loang hồng nhạt. Mã VV 24
Vải voan Thái Lan màu trắng loang hồng nhạt.
Vải voan Thái Lan màu hồng đậm loang trắng. Mã VV 23
Vải voan Thái Lan màu hồng đậm loang trắng.
Vải voan loang màu trắng cam đậm. Mã VV 22
Vải voan loang màu trắng cam đậm.

Trang con (1): 2