Time: 02 ngày 01 đêm
 Departure from : HCM
 Destination: Phan Thiết
Giá: 220.000, Ks 3 Sao
Time: 04 ngày 03 đêm
Departure from : HCM
Destination: Campuchia
Giá: 2.750.000, Ks 5 sao
Time: 02 ngày 01 đêm
Departure from : HCM
Destination: Vũng Tàu
Giá: 250.000, Ks 3 sao
Time: 06 ngày 05 đêm
Departure from : HCM
Destination: Thái Lan
Giá: 2.350.000, Ks 4 sao
Time: 03 ngày 02 đêm
Departure from : HCM
Destination: Đà Lạt
Time: 04 ngày 03 đêm
Departure from : HCM
 Destination: Malay

Time: 03 ngày 03 đêm
Departure from : HCM
Destination: Nha Trang
Time: 06 ngày 05 đêm
Departure from : HCM
 Destination: Hàn Quốc
 
 ......................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
 
 .....................................................................................................................................................................
              
  
     
......................................................................................................................................................................
          
......................................................................................................................................................................  
 
 
    
         
        
         
        
     Du lịch Campuchia 4 ngày  
Singapore
        
  
             DU LỊCH THÁI LAN
 
              Sa Pa 
 ......................................................... 
              Hà Nội
..........................................................
            ◘  TP Hạ Long
..........................................................
            ◘  TP Huế
.........................................................
         ◘  TP Đà Nẵng
..........................................................
            ◘  TP Nha Trang
..........................................................
            ◘  TP Đà Lạt
..........................................................
            ◘  TP Hồ Chí Minh 
..........................................................