• Nghị định 19-2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI ...
  Được đăng 15:46, 15 thg 3, 2013 bởi Khai Vo Quoc
 • Hướng dẫn chèn Violet vào PowerPoint 1. Tạo một thư mục mới để chứa bài giảng PowerPoint, đóng gói Violet và thư mục vừa ta ...
  Được đăng 15:17, 20 thg 10, 2012 bởi Khai Vo Quoc
 • Khắc phục lổi không tải được File đính kèm trong Gmail. Mở đường dẫn: C:\Windows\system32\driver\etcMở File Host bằng Notepaddán dòng sau vào dòng cuối cùng --> Save lại là OK74.125.159.132 mail-attachment ...
  Được đăng 05:28, 14 thg 9, 2012 bởi Khai Vo Quoc
 • Thời Khóa Biểu lần 1 - Áp dụng từ ngày 6/8/2012
  Được đăng 06:43, 16 thg 9, 2012 bởi Khai Vo Quoc
 • Thông Báo Chiêu Sinh Các lớp tin học 1. Tin học thiếu nhi: dành cho học sinh tiểu học (100 tiết) -  Vẽ với trình ứng dụng Paint. - Trò chơi thông minh.- Soạn thảo văn bản. Học phí va ...
  Được đăng 06:59, 16 thg 9, 2012 bởi Khai Vo Quoc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 25. Xem nội dung khác »

Dành Cho Học Sinh:

 • Chung kết năm Olynpia 2012
  Được đăng 17:53, 25 thg 6, 2012 bởi Khai Vo Quoc
 • Đáp án và thang điểm đề thi HKII. Tin 7. NH: 2011-2012             I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0.5đ)             1C         2C         3D        4C       5A        6BII. TỰ LUẬN Câu 1. Cho biết chức năng ...
  Được đăng 02:37, 9 thg 5, 2012 bởi Khai Vo Quoc
 • Câu hỏi ôn tập HKII. NH: 2011-2012 Tin học Xem và tải File bên dưới
  Được đăng 23:34, 24 thg 4, 2012 bởi Khai Vo Quoc
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 10. Xem nội dung khác »