Reading list

Home 

Photo-album

 

Blog

 

Reading list 

 

Publication

 

Full text search 

 

Ba cơ chế (Đặng Kim Sơn)

    Suy nghĩ của Đặng Kim Sơn về mối quan hệ giữa 3 cơ chế thị trường - nhà nước, và cộng đồng trong hoàn cảnh Việt Nam.

Phong tục Việt Nam 

Tru tiên (Tiêu Đỉnh)

Đời tôi (Bill Clinton) 

         Quyển này nặng quá, hơn 500 trang. Giá có ai đọc xong kể lại cho mình thì tốt. Thế mới biết Lenin khôn, suốt ngày đòi Krupskaya đọc truyện cho nghe. Mình mà có tay vịn đọc sách cho nghe thì khéo cũng chẳng đến nỗi quèn thế này