Trang chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
  
    
          
                                                                                                         hoangnamlub.blogspost.com
  SHELL                                                                                 


Dầu rãnh trượt Shell Tonna T 32, 68, 220 (Tonna S2
Dầu máy nén khí Shell Corena AP 100 ( Corena S4 R32, 46, 68)


Dầu máy nén khí   Shell Corena RS 32 (Corena S3 RJ)Dầu máy cách điện Shell Diala

Dầu máy dệt, máy khâu Shell Morlinacua cuon

Dầu tuốc bin công  nghiệp Shell TurboT32M,T46,T68


Dầu cắt gọt kim loại Shell_Macron 401 F32cua cuon

Mỡ chịu nhiệt Shell Gaduscua cuon

Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2cua cuon

Dầu động cơ Shell Rimula   R1 20W50, R2 Extra 20W50, R3 X15W40cua cuon

Dầu nhớt lạnh Shell Refrigeration S2 FRA46,S2FRA46

Dầu truyền nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2Dầu rãnh trượt Caltex Way Lubricant X32, 68Dầu hộp số Mobilgear XMP 150

Dầu hộp số Mobilgear 150cua cuon

Dầu hộp số Mobilgear XMP 150

Dầu bánh răng Mobilgear XMP 220cua cuon

Dầu hộp số Mobilgear XMP 150

Dầu rãnh trượt Mobil vactra oil Series 1 2 3 4cua cuon


Comments