Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu cặp song sinh thế kỷ thời đại Hồ Chí Minh

"...Đi ra Bắc thì “đi dễ khó về” lắm, mà không về Nam trong chiến tranh thì làm sao cho đồng bào, đồng chí hiểu được mình? Có thể ngừng xe ở Dầu Dây, để một mình Thạch đi ra Bắc, mình ở lại Nam Bộ, trở lại vùng Tà Lài, tự mình gây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng, không phải để “cát cứ nhất phương” mà để tạo ra một thứ chiến khu làm chủ đường số 1, số 20, mà chẳng sớm thì chầy, Pháp và Anh sẽ đánh chiếm để ra Trung Bộ và lên Tây Nguyên. Lượng sức, có thể làm được việc ấy. Nhưng làm như vậy là mắc phải kỷ luật Đảng và Nhà nước. Khó nghĩ quá! Thôi, đi ra Bắc rồi xin trở về Nam, nếu không được sẽ xin đi Miên, cái appui logistique này cần quá, ai chớ Võ Nguyên Giáp thì sẽ hiểu tôi ngay. Giáp chắc sẽ đồng ý, và tôi là người tháo vát, chắc sẽ còn đất dụng võ, đất chùa Tháp đang cần có phong trào, cần có người, chắc tôi không “thất nghiệp” đâu[15]. Và tôi vẫn còn có thể trả lời cho câu hỏi tất phải có của đồng bào Sài Gòn và Nam Bộ: “Anh đi đâu, làm gì, mấy năm rồi?” mà không bị xấu hổ.Vậy thì cứ tiếp tục, “an tâm” đi ra Bắc với Phạm Ngọc Thạch..."

                                                                                      Trăm năm vui giữa nhân gian

Nhân đọc Lữ Phương viết về hồi ký‎ Trần Văn Giàu


DANH NHÂN VIỆT
. Giáo sư Trần Văn Giàu là nhân vật lịch sử Nam Bộ,
cặp song sinh thế kỷ với đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời đại Hồ Chí Mính. Hồi ký Trần Văn Giàu là tác phẩm sẽ còn được nhiều người đọc lại. Thời gian và sự khen chê không làm nhoà được dấu ấn của người đã góp phần làm nên lịch sử, nghiên cứu và giảng dạy lịch sử. Bài viết của Lữ Phương “Vài ghi nhận nhân đọc Hồi ký Trần Văn Giàu” có nhiều tư liệu quý đáng đọc và suy ngẫm. Đoạn kết còn phải bàn thêm “Riêng với tôi …cho đến hết”. Hình như vấn đề Nam Bộ và quy non sông về một mối, vấn đề lãnh tụ và ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, chiến lược và sách lược, tổng thể và vùng miền … chưa được luận bàn thấu tình đạt lý để hiểu được uẩn khúc lịch sử và đời người. Tôi nhớ bài thơ từ sách tuổi thơ “Học đi em. Học đi mà nhớ mãi. Quê hương ta một dãi. Từ mũi Cà Mau, đến địa đầu Móng Cái. Quê hương ta. Đồng ruộng phì nhiêu. Đủ bốn mùa hoa trái. Núi Trường Sơn vĩ đại. bờ biển rộng bao la. Có Việt Bắc, mồ ma giặc Pháp , nối liền Đồng Tháp Nam Bộ Thành Đồng…”. Lịch sử cần sự thật và suy ngẫm. (Hoàng Kim) xem tiếp


Báo Dân Trí vĩnh biệt giáo sư Trần Văn Giàu Hoang Kim (09:59 20-12-2010) Hoang Kim (22:05 21-12-2010)
Báo Tuổi trẻ Vĩnh biệt giáo sư Trần Văn Giàu Hoang Kim (20:16 19-12-2010) Hoang Kim (22:05 21-12-2010)
Cử hành trọng thể lễ tang giáo sư Trần Văn Giàu Hoang Kim (09:54 24-12-2010) Hoang Kim (09:56 24-12-2010)
Đại học Sư phạm Hà Nội vĩnh biệt giáo sư Trần Văn Giàu Hoang Kim (22:39 21-12-2010) Hoang Kim (22:42 21-12-2010)
Đừng quá lời với giáo sư Trần Văn Giàu Hoang Kim (08:51 18-12-2010) Hoang Kim (08:55 18-12-2010)
Giải thưởng Trần Văn Giàu: Tâm huyết cuối đời của một nhà khoa học Hoang Kim (23:07 20-12-2010) Hoang Kim (23:10 20-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu bài học lớn trong câu chuyện nhỏ Hoang Kim (22:21 19-12-2010) Hoang Kim (22:25 19-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu: hai chuyện cụ Hồ "chỉnh" tôi Hoang Kim (11:46 20-12-2010) Hoang Kim (11:48 20-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu: Huyền thoại về một con người Hoang Kim (08:39 18-12-2010) Hoang Kim (08:42 18-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu mất mát chưa có người thay thế Hoang Kim (08:44 18-12-2010) Hoang Kim (08:50 18-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu: một học giả lớn Hoang Kim (21:02 19-12-2010) Hoang Kim (22:19 21-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu một trí thức lớn Hoang Kim (21:54 19-12-2010) Hoang Kim (21:59 19-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu người chủ một gia tài đặc biệt Hoang Kim (08:33 18-12-2010) Hoang Kim (08:35 18-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu qua đời ở tuổi 100 Hoang Kim (09:46 20-12-2010) Hoang Kim (09:56 20-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu qua đời, thọ 100 tuổi Hoang Kim (13:00 18-12-2010) Hoang Kim (13:02 18-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu tận hiến cho đời Hoang Kim (22:28 19-12-2010) Hoang Kim (22:32 19-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu trăm năm vui giữa nhân gian Hoang Kim (09:03 18-12-2010) Hoang Kim (09:06 18-12-2010)
Giáo sư Trần Văn Giàu và các thế hệ học trò Hoang Kim (23:09 19-12-2010) Hoang Kim (23:13 19-12-2010)
GS. Trần Văn Giàu đã vét cạn đời mình cho nghiệp sử Hoang Kim (22:35 19-12-2010) Hoang Kim (22:41 19-12-2010)
GS.Trần Văn Giàu đi trọn cõi nhân sinh Hoang Kim (11:54 20-12-2010) Hoang Kim (11:57 20-12-2010)
Hồi ký Trần Văn Giàu Hoang Kim (21:20 19-12-2010) Hoang Kim (22:44 20-12-2010)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 1 (1) Hoang Kim (21:44 22-12-2010) Hoang Kim (một giờ trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 1 (2) Hoang Kim (10:25 26-12-2010) Hoang Kim (một giờ trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 2 Hoang Kim (13:17 28-12-2010) Hoang Kim (một giờ trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 3 Hoang Kim (01:03 06-01-2011) Hoang Kim (01:04 06-01-2011)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 4 (1) Hoang Kim (21:23 08-01-2011) Hoang Kim (một giờ trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 4 (2) Hoang Kim (21:12 12-01-2011) Hoang Kim (một giờ trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 4 (3) Hoang Kim (22:43 14-01-2011) Hoang Kim (một giờ trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 4 (4) Hoang Kim (49 phút trước) Hoang Kim (48 phút trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 4 (5) Hoang Kim (15:49 27-01-2011) Hoang Kim (11:10 17-02-2011)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (1) Hoang Kim (09:04 31-01-2011) Hoang Kim (11:11 17-02-2011)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (2) Hoang Kim (11:15 17-02-2011) Hoang Kim (11:19 17-02-2011)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (3) Hoang Kim (11:20 17-02-2011) Hoang Kim (11:29 17-02-2011)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (4) Hoang Kim (11:30 17-02-2011) Hoang Kim (12:02 17-02-2011)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (5) Hoang Kim (28 phút trước) Hoang Kim (7 phút trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (6) Hoang Kim (21:52 06-03-2011) Hoang Kim (30 phút trước)
Hồi ký Trần Văn Giàu phần 5 (7) phần kết Hoang Kim (36 phút trước) Hoang Kim (34 phút trước)
Kỷ vật và ông Sáu Giàu Hoang Kim (09:39 24-12-2010) Hoang Kim (09:42 24-12-2010)
Lần đầu tiên tôi biết Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc Hoang Kim (16:56 31-01-2011) Hoang Kim (16:59 31-01-2011)
Một năm trong một trăm năm Hoang Kim (08:57 18-12-2010) Hoang Kim (09:01 18-12-2010)
Một nhà văn hóa lớn, trí thức lớn không còn nữa Hoang Kim (22:59 19-12-2010) Hoang Kim (23:07 19-12-2010)
Một trí tuệ Việt Nam, một tấm lòng trung với nước Hoang Kim (09:44 24-12-2010) Hoang Kim (09:51 24-12-2010)
Một trí tuệ Việt Nam, một tấm lòng trung với nước Hoang Kim (20:37 19-12-2010) Hoang Kim (20:46 19-12-2010)
Nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hoang Kim (20:30 21-12-2010) Hoang Kim (20:52 21-12-2010)
Những bài học nhỏ từ người thầy lớn Hoang Kim (22:12 19-12-2010) Hoang Kim (22:17 19-12-2010)
Phải chi Trần Văn Giàu có một đứa con Hoang Kim (23:12 20-12-2010) Hoang Kim (23:13 20-12-2010)
Sức hấp dẫn của một tài năng và nhân cách lớn Hoang Kim (10:47 26-12-2010) Hoang Kim (10:50 26-12-2010)
Tiểu sử giáo sư Trần Văn Giàu Hoang Kim (08:28 18-12-2010) Hoang Kim (22:26 21-12-2010)
Tổ chức tang lễ đồng chí Trần Văn Giàu theo nghi thức cấp Nhà nước Hoang Kim (23:04 21-12-2010) Hoang Kim (23:15 21-12-2010)


Comments