CNM365

TUỔI GIÁP NGỌ LÀM NHÀ NĂM GIÁP NGỌ

Năm giáp ngọ 1954 đến năm 2014 là ( 61 tuổi âm)

1. Tam tai
Gia chủ tuổi Giáp Ngọ cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất,
Năm dự kiến xây khởi công là 2014 (Giáp Ngọ), như vậy sẽ không phạm vào Tam tai.

2. Kim lâu
Năm 2014 (Giáp Ngọ) gia chủ 61 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2014 (Giáp Ngọ)
Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Kim lâu

3. Hoàng ốc
Năm 2014 (Giáp Ngọ) gia chủ 61 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2014 (Giáp Ngọ)
Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Hoàng ốc

Ý nghĩa

Phạm phải Tam tai?
Năm Tam Tai mà làm nhà thì dễ gặp điều không may hay gặp các tai họa không lường trước được.
Cách tính năm Tam Tai như sau:
Sinh năm Thân, Tý, Thìn sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Dần, Mão,Thìn;
Sinh năm Tị, Dậu, Sửu sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Hợi, Tý, Sửu;
Sinh năm Hợi, Mão Mùi sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Tị, Ngọ, Mùi;
Sinh năm Dần, Ngọ, Tuất sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Thân, Dậu,Tuất;

Phạm phải Kim lâu?
Kim Lâu có mấy dạng sau đây:
Tuổi Kim Lâu 1 ( Kim Lâu Thân): Làm nhà vào tuổi này thì bản thân người làm nhà sẽ bị hại ( ốm đau, bệnh tật, tai nạn…có thể chết người) nên rất kỵ nếu bạn phạm phải Kim Lâu 1.
Tuổi Kim Lâu 3 ( Kim Lâu Thê): Mang đến tai họa cho vợ;
Tuổi Kim Lâu 6 ( Kim Lâu Tử): Mang hại cho con cái;
Tuổi Kim Lâu 8 ( Kim Lâu Lục Súc): Hại cho vật nuôi, làm ăn thất bát.
Cách tính Kim lâu đó như thế nào ? Đó là việc dựa vào nguyên lý Cửu Cung theo Cửu tinh đồ. Nếu bạn không có kiến thức về Phong Thủy thì có thể làm theo cách tính đơn giản như sau:
- Sinh năm: 1981 => tuổi âm của bạn: 2013-1981+1=33 (tuổi). 3+3 = 6: => Phạm Kim Lâu tử, sẽ có hại cho con cái.
- Sinh năm: 1975 => tuổi âm của bạn: 2013-1975+1=39 (tuổi). 3+9 = 12 ( Khi tổng vượt quá số 9 bạn đem trừ cho: 9, vậy được số: 3: => Phạm Kim Lâu Thê, sẽ mang hại cho vợ;

Phạm phải Hoàng ốc?
Hoang Ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang. Nhà hoang là nơi ma quỷ. Nên tránh làm nhà năm phạm phải Hoang Ốc.

CHÚ Ý SAO QUẢN VẬN

Từ năm 1864 là là giáp tý thượng nguyên mỗi nguyên 60 năm gồm thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên là 180 năm. 180 năm chia 9 sao quản.Bây giờ ta đang ở hạ nguyện ( 1984 đến 2043) gồm 1 sao quản vận 20 năm.
Năm 2004 đến năm 2023 là vận hai của hạ nguyên .

1/ Nhất bạch quản 20 năm (1864đến 1883)
2/ Nhị hắc quản 20 năm ( 1884 đến 1903)
3/Tam bạch quản 20 năm (1904 đến 1923
4/ Tứ lục quản 20 năm ( 1924 đến 1943)
5 Ngũ hoàng quản 20 năm ( 1944 đến 1963)
6/ Lục bach quản 20 năm (1964 đến 1983)
7 Thất xích quản 20 năm ( 1984 đến 2003)
8/Bát bạch quản 20 năm ( 2004 đến 2023)
9/ Cửu tử quản 20 năm ( 2024 đến 2043)

Cách quản 9 sao như vậy đến hạ nguyên ( Qua 3 vòng lục hoa giáp 160 năm) lại lặp lại ban đầu!
Bây giờ đang ở vận 8 do sao (Bát bạch quản)

Theo cách tính ta đặt sao Bát Bạch vào cung trung phi theo chiều thuận thì năm Giáp Ngọ ở cung Lục bạch ( hướng Càn) do sao Ngũ hoàng quản ( Lục bạch thuộc cung Càn. Vây những người làm năm Giáp ngọ kiêng làm nhà hướng Càn.

Vài lời quê mùa chia sẻ cùng các bạn quan tâm!

Nguồn Bùi Hải Đăng http://buihaidang.blogtiengviet.net/?blog=142337&title=tuar_i_gia_p_ngar_la_m_nha_na_m_gia_p_ng&cat=408417%2C369515%2C369517%2C347535%2C348709%2C347537%2C347538%2C348712&posts=10&page=1&more=1&c=1&tb=1&pb=1&disp=single#c2699062


Comments