Cảo thơm lần giở trước đèn


Hoàng Ngọc Hiến, người truyền cảm hứng minh triết Việt

HỌC MỖI NGÀY. Dành một khoảng lặng khi thời khắc xuân đang đến gần, tôi thu thập thông tin về Hoàng Ngọc Hiến người truyền cảm hứng minh triết Việt. Trước đó ít hôm, giới Khoa học Nông nghiệp vừa đưa tiễn nhà trí thức lỗi lạc Đào Thế Tuấn về chốn vĩnh hằng. Kế đến giới Văn học tiễn đưa nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến, người sáng lập Trường viết văn Nguyễn Du, người luôn đề cao “chủ nghĩa cổ điển mới" “trí tuệ của trái tim” với quan niệm “phê bình là làm sáng giá cho tác giả và tác phẩm”. Đồng cảm với Nguyễn Trọng Tạo, tôi lặng lẽ chọn tìm Hoàng Ngọc Hiến trong hàng ngàn trang sách mà ông để lại, tìm bóng hình ông trong định luận của một số người đương thời