Trang chính‎ > ‎Dạy và học‎ > ‎

Đến Thái SơnThật sung sướng biết bao!
Trong một chuyến đi xa
Được ngắm núi Thái Sơn
Ngắm sông Hoàng Hà
Viếng đức Khổng Tử
Thăm quê hương Hán Cáo Tổ
Leo Vạn Lý Trường Thành
Ngẫm bài học Tần Vương
Qua cửa Thên An Môn
Hiểu hai bài học lớn!

Tiếc chưa đến được núi Định Quân
Thăm ông Gia Cát
Chưa đến Miêu Đài Tử
Để gặp Lưu Hầu

Trường Giang, Hoàng Hà
Sóng cả, nước sâu ...

Hoàng Kim


Núi cao ta trông
Đường rộng ta đi
Dẫu chưa đến đích
Nhưng lòng hướng về.


Nhan Hồi


Hoàng Kim
Đến Thái Sơn
Comments