Trang chính‎ > ‎Cây lương thực‎ > ‎VIETGAP lúa‎ > ‎

Tình hình triển khai sản xuất lúa theo GAP ở ĐBSCL

Phạm Văn Dư [1], Lê Thanh Tùng [2]Mai Thành Phụng [3]

 

1. Khái quát về tình hình triển khai sản xuất lúa theo hướng VietGAP

Sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển biến một cách tích cực sang giải pháp chỉ đạo sản xuất mới kể từ tháng 11 năm 2008, thực hiện ý kiến kết luật của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Thông báo số 7026/TB-BNN-VP, ngày 26 tháng 11 năm 2008 về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa về tiếp tục triển khai sản xuất vụ lúa đông xuân 2008-2009 ở ĐBSCL, trong đó nêu rõ: Triển khai ứng dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP) đối với lúa xuất khẩu, làm thí điểm nông dân ghi chép sổ tay VietGAP đối với sản xuất lúa, tính toán giá thành và hiệu quả sản xuất lúa[4]

Trong kế hoạch chỉ đạo sản xuất lúa đông xuân 2008-2009. Cục Trồng trọt đề xuất giải pháp: thực hiện việc ghi chép theo: Sổ tay sản xuất lúa theo hướng GAP cho nông dân theo hướng dẫn của Cục Trồng Trọt, trước mắt thí điểm tại mỗi tỉnh 100 nông dân để tính toán hiệu quả kinh tế và thực hiện việc theo dõi sản xuất của nông dân một cách chặt chẽ hơn.

Ngày 7 tháng 01 năm 2009, Cục Trồng trọt có công văn số 03/CV-VPMN “V/v thực hiện ghi chép sản xuất lúa theo hướng GAP tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu vụ Đông xuân 2008-2009”  Cục Trồng trọt xây dựng và gởi kèm theo hướng dẫn và sổ tay ghi chép, triển khai tại 4 tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang và Bạc Liêu số lượng 100 hộ/tỉnh, trước mắt ghi chép quá trình sản xuất lúa của hộ nông dân, có tổng kết, đánh giá hiệu quả, những tồn tại chính trong sản xuất từ đây có bước điều chỉnh cho phù hợp theo định hướng sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững.

Ngày 21 tháng 7 năm 2009, Thông báo số 4153/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị giao ban “Sơ kết vụ lúa Hè Thu 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Thu Đông, Mùa 2009 ở vùng đổng bằng sông Cửu Long” nêuCục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo việc thực hành sản xuất lúa theo VietGAP (trên cơ sở ứng dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng hoặc 1 phải 5 giảm). [5]

Tháng 7, 8 và 9 năm 2009, thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông đã tổ chức tập huấn ghi chép sổ tay sản xuất lúa tại 6 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu và Kiên Giang, mỗi tỉnh 70 nông dân tổng cộng có 420 nông dân tham gia. Các tỉnh không tổ chức lớp tập huấn thì gởi kèm sổ tay ghi chép để tỉnh tham khảo và tổ chức triển khai trong vụ thu đông và đông xuân 2009-2010.

Ngày 22 tháng 10 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 3437/BNN  “V/v Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa Đông Xuân 2009-2010 ở ĐNB và ĐBSCL” tăng cường các biện pháp thực hiện việc phổ biến sản xuất lúa theo hướng GAP, tập huấn nông dân ghi chép sổ tay sản xuất lúa, tập trung vào các giải pháp 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý nước và tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón hợp lý, cân đối Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, phát triển mô hình sản xuất lúa theo GAP. [6]

Sau khi sơ kết và thăm dò và ghi nhận ý kiến của các bộ kỹ thuật địa phương, nông dân ghi chép sổ tay. Đầu vụ hè thu 2010, Cục Trồng trọt đã chỉnh sữa sổ tay với hình thức mới và tổ chức tập huấn chuyên sâu và xây dựng thành mô hình với sự tham gia của Công ty phân bón Bình Điền hỗ trợ với hình thực trả chậm về sản phẩm phân chuyên dùng Argotain, cho những hộ nông dân tham gia mô hình ghi chép sản xuất lúa theo hướng VietGAP tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Long An.

Như vậy đến nay đã có 9/13 tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tập huấn ghi chép sổ tay sản xuất lúa theo hướng GAP từ các chương trình của Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến nông quốc gia, ngoài ra các tỉnh còn tổ chức và xây dựng mô hình riêng cho tỉnh.

Định hướng sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long theo GAP là một chủ trương đúng đắn và hợp lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ năm 2008 và được sự hưởng ứng tích cực của nông dân – những người đóng vai trò chính trong tiến trình thực hành nông nghiệp tốt cho lúa.

Với những nỗ lực của cơ quan chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ với Sở NN & PTNT các tỉnh, thành,  sự hỗ trợ của doanh nghiệp cùng với những tuyên truyền tích cực của các cơ quan truyền thông. Cho đến nay, mặc dù văn bản chính thức về VietGAp lúa chưa được ban hành nhưng những bước tiến hành theo hướng VietGAP lúa đã được triển khai, điều này giúp cho việc ban hành văn bản được phù hợp với thực tế sản xuất hơn.

2. Kết quả thực hiện VietGAP sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

2.1 Công tác triển khai ghi chép sổ tay

            + Năm 2009:

- Cục Trồng trọt triển khai 1.300 quyển sổ tay cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tổ chức tập huấn trực tiếp tại 6 tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu và Kiên Giang.

Kết quả cho thấy: Nông dân quan tâm đến việc gia tăng chất lượng hạt gạo tiêu thụ trên thị trường và quan tâm đến những tác động xấu đến môi trường trồng lúa do việc sử dụng quá nhiều phân bón và thuốc BVTV. Nông dân chú ý đến việc xây dựng thương hiệu hạt gạo của từng vùng và quan tâm đến các yếu tố chứng nhận sản phẩm lúa an toàn. Việc nêu lên các yêu cầu của ghi chép sổ tay sản xuất lúa đã giúp nông dân có ý thức hơn trong việc tính toán được giá thành sản xuất của từng vụ. Nông dân hiểu được một cách khái quát về sản xuất lúa theo định hướng GAP nhằm đạt được các mức độ an toàn đối với người sản xuất, người tiêu dùng, môi trường và truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm. Hầu hết nong dân đều thấy sự cần thiết phải thay đổi cơ bản quy trình canh tác lúa theo hướng bền vững, thực hiện việc ghi chép sổ tay, tính toán giá thành sản xuất, thống nhất quy trình canh tác trong từng vùng sản xuất liền kề và rút ngắn các khoảng cách về chênh lệch năng suất, tìm ra được các yếu tố dư thừa trong việc gia tăng giá thành sản xuất, từ đó nâng cao hiệu qua kinh tế sản xuất lúa và nâng cao giá trị hàng hóa của lúa. [7]

- Các tỉnh không tổ chức tập huấn giới thiệu quyển sổ tay ghi chép sản xuất lúa lồng ghép trong các chương trình tập huấn.

+ Năm 2010:

- Cục Trồng trọt triển khai 700 quyển sổ tay và  tổ chức tập huấn trực tiếp tại 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Long An.

- Các tỉnh tự tập huấn sổ tay ghi chép sản xuất lúa lồng ghép trong các chương trình của tỉnh: An Giang : 900 quyển, Đồng Tháp: 227 quyển, Kiên Giang: 120 quyển, Cần Thơ: 94 quyển, Hậu Giang: 85 quyển, Bạc Liêu: 25 quyển.

Ngoài số lượng ghi chép kể trên, việc tuyên truyền phổ biến ghi chép sổ tay sản xuất lúa còn được thực hiện trên các đài Truyền hình các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, VTV2 (phối hợp với Công ty phân bón Bình Điền thực hiện, và các báo, đài tiến nói nhân dân của các tỉnh.

2.2 Bước đầu thực hiện việc xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP - GlobalGAP 

Với nhiều tên gọi khác nhau của các chương trình có lồng ghép việc sản xuất lúa theo hướng VietGAP, các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đã tích cực triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng ghép có ghi chép sổ tay, đây là bước hưởng ứng tích cực của tỉnh đối với chủ trương phát triển sản xuất lúa theo hướng GAP của Bộ NN & PTNT.

+ Đồng Tháp xây dựng mô hình lồng ghép “ Mô hình xây dựng cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại” với các nội dung: Mỗi cánh đồng chỉ sử dụng từ 1-3 giống chất lượng cao, sạ hàng từ 80-120 kg/ha, bón phân cân đối có kết hợp với sử dụng phân hữu cơ vi sinh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất: Diện tích làm đất và bơm tưới bằng bơm điện đạt 100 %, diện tích sạ hàng và ứng dụng máy thu hoạch lúa trên 80%, sản lượng lúa Hè thu qua sấy đạt 10-18 %, tỷ lệ lúa sấy đạt thấp do nông dân bán được lúa tươi tại ruộng. Tiêu thụ sản phẩm: bước đầu đã có một số Doanh nghiệp bao tiêu 200 tấn lúa giống với giá cao hơn thị trường 400 đ/kg và 600 tấn lúa hàng hóa với giá cao hơn thị trường 100-150 đồng/kg. Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận bình quân trong mô hình cao hơn 3 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình. Về ghi chép sổ tay sản xuất: chỉ có khoảng 60 % ghi chép đạt yêu cầu. [8]

+ Sóc Trăng triển khai Mô hình “Tổ chức thí điểm huấn luyện nông dân thực hành sản xuất lúa thơm theo tiêu chuẩn GLOBALGAP tại hợp tác xã Vĩnh Tiền – xã Vĩnh Biên – huyện Ngã Năm – tỉnh Sóc Trăng”. Chương trình “Xây dựng và vận hành hệ thống qurn lý chất lượng đạt chứng nhận GLOBALGAP cho sản phẩm lúa tại hợp tác xã Hòa Lời – xã Ngọc Đông – huyện Mỹ Xuyên – tỉnh Sóc Trăng” [9]

+ An Giang Tháng 8 năm 2008, được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt tổ chức 01 lớp hướng dẫn ghi chép theo VietGAP. Đến vụ Đông Xuân 2008-2009, Chi cục BVTV An Giang đã hướng dẫn 130 nông dân ở các huyện Châu Phú, Phú Tân, Thoại Sơn ghi chép quá trình sản xuất lúa theo VietGAP (mẫu sổ tay của Cục Trồng trọt). Từ vụ hè thu 2009 đến nay triển khai 900 sổ tay ghi chép cho các nông dân tham gia tập huấn chương trình “1 Phải 5 Giảm” tại 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Bước đầu triển khai thực hiện cũng gặp khó khăn, nhưng hiện nay một số nơi nông dân ghi chép khá tốt, sẵn sàng để xây dựng mô hình VietGAP khi có tiêu chí. Vụ Hè Thu 2010, An Giang đã chọn 01 điểm tại xã Long Điền B – Chợ Mới áp dụng thử theo mô hình VietGAP với diện tích 20,8 ha, gồm 30 hộ tham gia. Ngoài ra, vụ Đông Xuân 2009 – 2010, An Giang đã triển khai 02 mô hình sản xuất lúa theo GlobalGAP với diện tích 64 ha ở 02 huyện Thoại Sơn, Châu Phú. Đã mời tổ chức SGS đánh giá và được chứng nhận tạm thời, đang chờ nhận chứng nhận chính thức [10]

+ Cần Thơ Thành phố Cần Thơ đã xây dựng được 04 nhóm nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn ViệtGAP tại Thị trấn Thạnh An huyện Vĩnh Thạnh, Thị trấn Cờ Đỏ huyện Cờ Đỏ, phường Thạnh Hòa, phường Thới Thuận quận Thốt Nốt với hơn 125 nông dân tham gia. Cuối mỗi vụ, nông dân mỗi nhóm sẽ tổ chức hội thảo đánh giá những kết quả đạt được, hạch toán kinh tế, thuận lợi và khó khăn về mọi mặt khi tham gia nhóm. Thông qua hoạt động nhóm, nông dân được sinh hoạt theo định kỳ và được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách thức ghi chép sổ theo dõi chi phí đầu tư sản xuất lúa, các biện pháp kỹ thuật để quản lý dịch hại, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Công ty Gentraco thỏa thuận với nông dân bao tiêu 164,92 ha (94 hộ) sản xuất lúa hàng hóa theo hướng VietGAP ở ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Đến ngày 10/5/2010, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh Công ty Mekong, Công ty Gentraco đã bao tiêu được 2.813 tấn lúa OM 7347, Jasmine với giá thu mua dao động trong khoảng 4.650-4750đ/kg, trong khi giá thị trường từ 4.500 đồng-4.600 đồng/kg  ( Vụ Đông Xuân 09-10). Tổng diện tích lúa được bao tiêu là 7.990,4 ha trên 3.243 hộ ở các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và Nông trường Cờ Đỏ, Nông trường Sông Hậu. Các giống lúa được thực hiện bao tiêu chủ yếu là Jasmine, OM 4900, OM 7347 (Cần Thơ 1). Các đơn vị thực hiện bao tiêu nông sản chủ yếu là Công ty Mekong, Công ty Gentraco, Trại giống Cờ Đỏ và Viện lúa ĐBSCL [11]

+ Kiên Giang Vụ Hè Thu năm 2009 đã tổ chức  mỗi huyện 4 lớp, tổng số 16 lớp, nội dung thông tin về GAP (Good Agricultural Practice) dựa theo 4 tiêu chí đó là: tiêu chuẩn về Kỹ thuật sản xuất; tiêu chuẩn về An toàn thực phẩm; Môi trường làm việc, Truy nguyên nguồn gốc. Tập huấn qui trình sản xuất lúa 3 giảm – 3 tăng. Phát 80 cuốn sổ theo dõi hướng dẫn ghi chép quá trình sản xuất lúa. Vụ Đông Xuân 2009 – 2010: tổ chức 2 lớp nội dung tập huấn cho nông dân về kỹ thuật sản xuất lúa an toàn theo hướng GAP, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký. [12]

+ Hậu Giang Vụ Hè thu 2010, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang, Chi cục BVTV tỉnh, Trạm BVTV huyện Phụng Hiệp kết hợp với UBND Thị Trấn Cây Dương thực hiện thí điểm mô hình GlobalGAP trên lúa tại Ấp Thống Nhất, TT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp Hậu Giang. Diện tích thực hiện: 14,1 ha với 12 hộ nông dân, được sự hỗ trợ về phân bón của Công ty phân bón Bình Điền.[13]

+ Long An được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt tổ chức mô hình sản xuất thử 40ha (giống nếp OM 84) theo quy trình VietGAP tại ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, vụ hè thu 2010; đã tổ chức tập huấn về “ Định hướng sản xuất lúa theo GAP ở đồng bằng Sông Củu Long”, “triển khai kế hoạch xây dựng mô hình 100 ha sản xuất lúa nếp theo hướng VietGAP”, qui trình kỹ thuật sản xuất lúa nếp chất lượng theo hướng VietGAP, bao gồm cả việc hướng dẫn ghi chép qui trình sản xuất lúa.[14]

Bạc Liêu vụ Đông Xuân năm 2008 – 2009: triển khai 1 mô hình, diện tích 30 ha, cho 30 nông dân,  tại ấp Ninh Điền, Ninh Quới, Hồng Dân.Vụ Hè Thu năm 2009: triển khai 1 mô hình, diện tích 30 ha cho 30 nông dân, tại ấp Ninh Điền, Ninh Quới, Hồng Dân. Vụ Thu Đông năm 2009: triển khai 1 mô hình, diện tích 30 ha cho 30 nông dân, ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lộc, Hồng Dân, cho lúa Một Bụi Đỏ trên đất nuôi tôm. Vụ Đông Xuân năm 2009 – 2010: triển khai 1 mô hình, diện tích 30 ha cho 25 nông dân,  ấp Nam Hưng, Minh Diệu, Hòa Bình. [15]

 

3. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện sản xuất lúa theo hướng VietGAP

3.1 Thuận lợi

- Đa số nông dân tham gia theo tinh thần tự nguyện và làm theo quy trình kỹ thuật hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Nông dân có nền tảng kiến thức sản xuất theo các chương trình “3 giảm 3 tăng”, “chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp”.

- Nông dân rất mong muốn tiếp cận được quy trình sản xuất lúa mới theo hướng VietGAP để nâng cao chất lượng hạt gạo và mong muốn có thương hiệu để giá bán được cao, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

- Thông qua sổ ghi chép nông dân thấy rõ những điểm không đúng trong kỹ thuật canh tác, xử lý thuốc BVTV, những chi phí đã đầu tư sai làm tăng giá thành.

- Theo tập quán cũ nông dân không ghi chép, tính toán chi phí sản xuất, sau khi tham gia nông dân biết tự hạch toán chi phí canh tác và biết được lợi nhuận sau mỗi vụ canh tác lúa. 

3.2 Khó khăn

- Việc ghi chép sổ sách sản xuất của Nông dân chưa đạt yêu cầu do trình độ học vấn có hạn và chưa quen với việc ghi chép sổ sách.

- Nông dân mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ... thường không có hóa đơn, chứng từ xác nhận nơi bán nên việc truy nguyên nguồn gốc gặp nhiều khó khăn, khó đáp ứng theo quy định.

- Nội dung sổ tay ghi chép nông dân: Nhiều chỉ tiêu, lặp lại nhiều lần và tính toán phức tạp so với thực tế nông dân tự làm.

- Từ ngữ trong sổ tay ghi chép, một số chỉ tiêu nông dân khó hiểu, khi thực hiện ghi chép

- Một số nông dân chưa trung thực trong ghi sổ do tâm lý sợ thua bè bạn trong nhóm và tham dự không thường xuyên vì nhiều lý do khác nhau.

4. Nhận xét - đánh giá

Từ vụ lúa đông xuân 2008 -2009 bắt đầu triển khai việc ghi chép sổ tay sản xuất lúa theo hướng VietGAP  đến nay (vụ hè thu 2010) qua 4 vụ sản xuất lúa tình hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP đã có những chuyển biến tích cực. Các tỉnh được triển khai tập huấn sổ tay ghi chép sản xuất lúa (Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang) của Cục Trồng trọt đều tiếp tục tổ chức thực hiện việc ghi chép và tiến tới xây dựng mô hình (trừ tỉnh Vĩnh Long chưa tổ chức).

Các Sở NN & PTNT các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Long An, Hậu Giang đã có bước chuẩn bị cho việc xây dựng mô hình và chứng nhận VietGAP, Global GAP trong sản xuất lúa. Trong đó, Tiền Giang đã đạt diện tích 104 ha đạt tiêu chuẩn Global GAP tại Cai Lậy, Sóc Trăng 20 ha được chứng nhận GlobalGAP tại Mỹ Xuyên, An Giang 64 ha ở 02 huyện Thoại Sơn, Châu Phú. Đã mời tổ chức SGS đánh giá và được chứng nhận tạm thời, đang chờ nhận chứng nhận chính thức. Ngoài ra, Bạc Liêu đang xây dựng mô hình tại Hồng Dân, Đồng Tháp dự kiến triển khai tại Tam Nông, Long An mở rộng mô hình 100 ha sản xuất nếp theo hướng VietGAP tại Châu Thành, Tiền Giang xây dựng mô hình sản xuất lúa theo VietGAP tại Gò Công Đông, Cần Thơ xây dựng “Mô hình cộng đồng quản lý dịch hại lúa trên cánh đồng một loại giống” theo hướng VietGAP tại huyện Vĩnh Thạnh.

Các kế hoạch, dự kiến và tổ chức thực hiện như đã nêu trên cho thấy sự quan tâm của các địa phương đối với sự chuyển dịch canh tác lúa sang hướng VietGAP ở đồng bằng sông Cửu Long là hướng đi đúng đắn và tích cực.

Hiện nay, Cục Trồng trọt đang tích cực lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo lần thứ 4 “Quy định quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa tại Viêt Nam (VietGAP lúa)” và sẽ sớm đề xuất Bộ NN & PTNT ban hành để có cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tiến trình thực hiện VietGAP trong sản xuất lúa là một quá trình lâu dài, bền bĩ, trước mắt việc ghi chép sổ tay là cần thiết và quan trọng, từ các kế hoạch triển khai sản xuất lúa  2010 Cục Trồng trọt đã đề xuất chỉ tiêu: Cần rà soát và xây dựng mô hình sản xuất lúa theo VietGAP, Global GAP trước mắt tập huấn cho nông dân việc ghi chép sổ tay sản xuất lúa, xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu nông dân ghi chép sổ tay trong từng vụ, từng năm, đề nghị chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2010 có 10%, năm 2011 có 20 %, năm 2012 có 30 % nông dân sản xuất lúa có sổ tay ghi chép . Các Sở cần xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục Trồng trọt triển khai thực hiện trong từng vụ lúa và từng năm. [16]

Qua việc tổ chức tập huấn ghi chép sổ tay, xây dựng mô hình cho thấy mặc dù có nhiều khó khăn nhưng sự quyết tâm và đồng thuận của nông dân sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc sản xuất lúa nói chung vá sản xuất lúa theo hướng VietGAP nói riêng, ne71u không bắt đầu từ việc ghi chép sổ tay thì rất khó tiến hành các công việc còn lại theo tiêu chí VietGAP hay GlobalGAP.

Sản xuất lúa theo hướng GAP (VietGAP, GlobalGAP) là con đường để nâng cao giá trị hạt gạo tiêu thụ ở thị trường trong nước hoặc xuất khẩu, là định hướng cho sản xuất, liên kết và tiêu thụ lúa gạo trong tương lai.

Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt sẽ tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện sản xuất lúa theo hướng VietGAP và sẽ đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp và hiệu quả hơn cho tiến trình sản xuất lúa theo VietGAP tại đồng bằng sông Cửu Long./.[1] Phó Cục trưởng – Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

[2] Chuyên viên – Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

[3] PGS.TS. Phó Đại diện Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia tại TpHCM - Bộ NN-PTNT

[4] Bộ NN & PTNT - Thông báo số 7026/TB-BNN-VP, ngày 26 tháng 11 năm 2008 về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa về tiếp tục triển khai sản xuất vụ lúa đông xuân 2008-2009 ở ĐBSCL

[5] Bộ NN & PTNT - Thông báo số 4153/TB-BNN-VP ngày 21/7/2009 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị giao ban “Sơ kết vụ lúa Hè Thu 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Thu Đông, Mùa 2009 ở vùng đổng bằng sông Cửu Long"

 

[6] Bộ NN – PTNT - Công văn số 3437/BNN-VP ngày 22/10/2009 V/v Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa Đông Xuân 2009-2010 ở ĐNB và ĐBSCL

 

[7] Cục Trồng trọt – Báo cáo chương trình tập huấn khuyến nông năm 2009  - Tên chương trình: tập huấn ghi chép sổ tay sản xuất lúa theo hướng GAP.

[8] Sở NN & PTNT Đồng Tháp - Báo cáo cũng cố và mở rộng mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP tại Đồng Tháp – tháng 4 năm 2010

[9] Sở NN & PTNT Sóc Trăng - Báo cáo Sơ kết công tác triển khai sản xuất lúa theo hướng VietGAP  và GlobalGAP tại tỉnh Sóc Trăng năm 2009.

[10] Sở NN & PTNT An Giang - Báo cáo tình hình sản xuất đến ngày 12 tháng 8 năm 2010.

[11] Sở NN & PTNT Cần Thơ – Báo cáo tình hình sản xuất lúa đến tháng 8 năm 2010.

[12] Sở NN & PTNT Kiên Giang – Báo cáo kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng GAP vụ Hè Thu năm 2009 và Đông Xuân  năm 2009-2010.

[13] Sở NN & PTNT Hậu Giang – Báo cáo kết quả triển khai mô hình sản xuất theo hướng GAP  năm 2010.

 

[14] Sở NN & PTNT Long An – Báo cáo tình hình sản xuất lúa đến tháng 8 năm 2010

[15] Sở NN & PTNT Bạc Liêu – Báo cáo kết quả triển khai mô hình sản xuất theo hướng VietGAP – Cũng cố, mở rộng phát triển VietGAP- năm 2010

[16] Cục Trồng trọt – Tình hình sản xuất lúa hè thu –triển khai vụ thu đông – mùa và lúa – tôm năm 2010 tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long - Trình bày tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 7 năm 2010, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Comments