Trang chính‎ > ‎Cây lương thực‎ > ‎VIETGAP lúa‎ > ‎

Mô hình thâm canh lúa tại An Bình, Thoại Sơn, An Giang


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỨNG DỤNG

TIẾN BỘ KỸ THUẬT MỚI XÂY DỰNG MÔ HÌNH

 THÂM CANH TỔNG HỢP TẠI XÃ AN BÌNH

HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG

                                                                         Long Xuyên ngày 29 tháng 08 năm 2010

 

ThS. Huỳnh Hiệp Thành, GĐ TTKN tỉnh An Giang

PGS.TS. Mai Thành Phụng, Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia

KS. Nguyễn Văn Phương, GĐ Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh An Giang

ThS. Đoàn Ngọc Phả, PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh An Giang

I. Tình hình chung

Lúa là cây trồng chính của tỉnh An Giang. Trong những năm qua, nhờ sự nổ lực của bà con nông dân và đầu tư của nhà nước về thủy lợi và chuyển giao Tiến Bộ Kỹ thuật, nghề trồng lúa của tỉnh An Giang đã đạt được những tăng trưởng khá trên tất cả các mặt diện tích, năng suất và hiệu quả. Đến nay, diện tích gieo trồng lúa hàng năm của tỉnh nhà trên 530.000 ha với sản lượng khoảng 3.200.000 Tấn.

Tuy nhiên so với yêu cầu hội nhập và phát triển thì nghề trồng lúa của An Giang  cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn và cần thiết xây dựng mô hình khuyến nông Thâm canh Lúa tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản xuất lúa và qua đó phát triển ngành nghề nông thôn, trên cơ sở tận dụng phụ phế phẩm của nông nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu nội tại của sản xuất và dần đi đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, ổn định, tăng thu nhập đối với tỉnh thuần nông như An Giang là thiết thực. và Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp tại An Giang cũng được chọn thực hiện tại xã An Bình, huyện Thoại Sơn với diện tích 135 Ha  giai đoạn 2007-2010 làm thí điểm của Sở NN & PTNT An Giang.

 - Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Văn Phương GĐ Sở NN-PTNT AG (đã chuyển công tác) và hiện nay Ths. Đoàn Ngoc Phả P.GĐ Sở NN-PTNT AG là chủ nhiệm dự án.

- Cơ quan tham gia thực hiện: Trung tâm khuyến nông An Giang

 - Tư vấn: PGs.Ts Mai Thành Phụng – Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia.

II/ Mục tiêu , nội dung triển khai tổ chức  thực hiện.

1/ Mục tiêu dự án

            - Nhằm giúp nông dân ứng dụng tổng hợp các tiến bộ KT xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cây trồng và góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái bền vững.

             - Liên kết nông dân, liên kết 4 nhà góp phần giải quyết vấn đề hạ giá thành sản xuất, bảo đãm đầu ra ổn định.

            - Nâng cao kiến thức, kỹ năng (quản lý) thay đổi tập quán canh tác của nông dân góp phần giúp nông dân vững tin trong quá trình hội nhập quốc tế.

            - Tăng hiệu suất lao động nông thôn, trên cơ sở tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp.

2/ Nội dung thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa tổng hợp – phát triển nông nghiệp bền vững tại xã An Bình huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2010”

Để tiếp nối sự thành công của dự án trong giai đoạn đầu đã mang lại ngành nông nghiệp An Giang đã xây dựng và thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa tổng hợp – phát triển nông nghiệp bền vững tại xã An Bình huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2010” với một số nội dung thực hiện cụ thể như: thiết kế thủy lợi mẫu, trồng cây chắn sóng bảo vệ đê, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trình diễn phân hữu cơ vi sinh, trình diễn máy gặt đập liên hợp, trình diễn bộ giống lúa chống chịu rầy, trình diễn máy trang bằng mặt ruộng bằng tia lazer, huấn luyện quy trình sản xuất theo 3 giảm 3 tăng và tiết kiệm nước, tập huấn kỹ năng quản lý tổ nhóm, tập huấn quản lý kinh tế hộ gia đình, tập huấn kỹ thuật trồng và sơ chế nấm rơm nấm bào ngư ....

3/ Triển khai tổ chức thực hiện dự án

 Dự án được thực hiện bắt đầu từ vụ ĐX 07-08 với các hoạt động như: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống, Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về phân bón, Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa theo quy trình 3 giảm 3 tăng, trong khâu thu họach và sau thu hoạch, khảo sát thiết kế thuỷ lợi giao thông nội đồng hoàn chỉnh, để làm cơ sơ cho xã huy động dân thực hiện: Cơ giới hóa đồng ruộng, Chuyển dịch cơ cấu cây trồng (2 lúa + 1 màu và 1 lúa + 1 thủy sản), Quản lý nước sạch vệ sinh môi trường Hỗ trợ, khuyến khích nông dân vùng dự án sử dụng hố xí hợp vệ sinh:

- Đã xây dựng trạm cấp nước tại xã An Bình năm 2007, hiện tại xí nghiệp điện nước huyện quản lý vận hành và đưa vào sử dụng cho đến nay

- Xây dựng nhà tiêu, hố xí hợp vệ sinh - nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia, TTNS&VSMT đã bố trí tổng cộng 68 mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình cho Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa tổng hợp tại xã An Bình (năm 2008: 50 mô hình, năm 2009: 18 mô hình) và tiếp tục thực hiện trong năm 2010.

- Tập huấn phương pháp xử lý rác hộ gia đình bằng chế phẩm EM, đã tập huấn 3 lớp xử lý rác hộ gia đình và hiện tại bà con nông dân vùng dự án ứng dụng tốt cách xử lý rác, không vứt rác ra kênh rạch để hạn chế ô nhiễm nguồn nước

            Thành lập 3 tổ hợp tác sản xuất: tổ 1 gồm có 42 hộ với diện tích 50 ha, tổ 2 có 32 hộ với diện tích 42 ha, tổ 3 có 45 hộ diện tích 46 ha và thành lập 3 tổ kéo hàng với 18 thành viên tham gia và Thành lập ban thực hiện Dự án cấp huyện: gồm UBND huyện, Các phòng ban có liên quan và lãnh đạo xã

                        Cơ cấu giống của vùng Dự án tỷ lệ như sau:

                        - Giống OM 2517 diện tích 111.9 ha, chiếm 83%.

                        - Giống Jasmine diện tích 19.5 ha, chiếm 14,4%.

                        - Giống OMCS 2000 diện tích 1.5 ha, chiếm 1,1%.

                        - Giống khác diện tích 2.1 ha, chiếm 1,5%.

            Sạ hàng diện tích 133.5 ha với 112 hộ , sạ tay diện tích 4.5ha với 5 hộ.

            - Thực hiện trình diễn 10 điểm so sánh phân yara với các loại phân bón khác (theo dõi tình hình phát triển rễ, thân lá, sâu bệnh và năng suất), bước đầu cho thấy cây lúa có sử dụng phân Yara lá đứng, phiếm lá dầy, lá có màu xanh nhạt, rễ phát triển mạnh & trắng.

            - So sánh 25 giống lúa với diện tích 0.6 ha, trong đó có 13 bộ giống của viện lúa Ô Môn, 04 bộ của Miền tây lúa và 08 bộ giống do nông dân tự lai tạo.

            Tập huấn 03 lớp 3G – 3T cho tất cả nông dân tham gia vùng dự án, lắp 01 bẩy đèn để theo dõi diễn biến sâu bệnh hướng dẫn nông dân phòng trị. Cử cán bộ ngành nông nghiệp huyện xã thường xuyên bám sát địa bàn. 

Vụ Đông xuân 07 – 08 Dự án còn được sự hỗ trợ của các Công ty như:

- Công ty Yara cung ứng phân bón với số lượng 68 tấn phân trong đó công ty hổ trợ 37% giá phân.

            - Công ty CP. BVTV An Giang hỗ trợ 30% giá trị tiền thuốc BVTV nông dân sử dụng, 70% còn lại công ty thu hồi vào cuối vụ ĐX 07-08.

            - Tư vấn của PGs Ts Mai Thành Phụng TTKNQG, Báo NNVN, TTKN An Giang khai trương quán café khuyến nông (đầu tiên của cả nước) giúp nông dân tiếp cận nhanh với tài liệu KHKT, báo chí…miễn phí.

            Chi cục Hợp Tác Xã An Giang đã hỗ trợ 10 dụng cụ kéo hàng trị giá 6.500.000 đồng cho 03 tổ kéo hàng của xã kết quả diện tích kéo hàng đã đạt gần 97% diện tích tham gia dự án.

Ngoài việc hướng dẫn nông dân sản xuất, vùng Dự án cũng được huyện Thoại Sơn đầu tư phát triển nông thôn vùng sâu vùng xa như:

            Việc chuẩn bị mặt bằng rải cát trên các tuyến đê  đã tiến hành khảo sát và phát hoang.

III/ Nhận xét đánh giá:

Qua các lớp tập huấn đã được bà con nông dân nhiệt tình tham gia, thực tế cho thấy sau khi nông dân được tập huấn các lớp như: Quản lý kinh tế hộ, marketing trong sản xuất…người nông dân đã hiểu ra được các khoản chi tiêu cần phải tiết kiệm cho gia đình cũng như có kế hoạch trong sản xuất

Các mô hình trình diễn cũng như các cuộc hội thảo đã giúp bà con nông dân tiếp cận được với tiến bộ khoa học kỹ thuật và có nhiều lựa chọn hơn trong kỹ thuật canh tác lúa cũng như lựa chọn đầu tư trang thiết bị trong khâu thu hoạch phù hợp với điều kiện nông hộ. Từ các cuộc trình diễn máy gặt đập liên hợp đến nay xã An Bình nói chung và vùng dự án nói riêng, có hơn 90 % nông dân chọn cách thu hoạch bằng máy thay cho cách thu hoạch cổ truyền là cắt tay nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch đồng thời chi phí cũng rẽ hơn thu hoạch bằng tay khoảng 50%.

Riêng mô hình trình diễn trang bằng mặt ruộng bằng tia lazer đã giúp nông dân giảm được khoảng 30% chi phí sản xuất lúa từ các khâu như: kiểm soát cỏ dại, tiết kiệm được số lần bơm nước, tăng tính hiệu quả của máy gieo hàng (không phải cấy dậm), mô hình trình diễn đã giúp tăng năng suất lúa của ruộng được trình diễn tăng 0,5 tấn/ha so với ruộng đối chứng

Ngoài ra nông dân trong và ngoài dự án cũng tham gia đánh giá mô hình và hàng tuần các nhóm nông dân này sinh hoạt nhóm vào ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần, điều này đã giúp cho nông dân ngoài vùng dự án có cơ hội tiếp cận và học tập kinh nghiệm cũng như chia sẻ kiến thức với nông dân trong vùng Dự án.

IV/ Thuận lợi, trở ngại:

1/ Thuận lợi

            Trong quá trình thực hiện dự án được sự giúp đỡ trực tiếp của PGS.Ts Mai Thành Phụng phó đại diện văn phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phía Nam, lãnh đạo sở NN-PTNT, TT Khuyến Nông và được sự chỉ đạo trực tiếp của  Huyện uỷ, UBND huyện, phòng NN-PTNT, trạm BVTV, trạm KN huyện. Cùng với sự quyết tâm thực hiện của Đảng uỷ, UBND xã và cả hệ thống chính trị. Bước đầu đã đạt được một số nhiệm vụ  đề ra.

            Sau khi triển khai đề án được sự đồng thuận cao của nông dân. Cụ thể như thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, việc bơm nước xuống giống đồng loạt, sạ hàng, sản xuất đúng loại giống đạt trên 95%, áp dụng 3 giảm 3 tăng…

            Được sự hỗ trợ của các công ty như: công ty thuốc BVTV An Giang, công ty Yara, công ty An Hưng Tường, ... tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sản xuất lúa của nông dân trong tiểu vùng.

            Sự nhiệt tình tham gia của các cán bộ công nhân viên các cấp

2/ Trở ngại

            Trong quá trình thực hiện dự án một bộ phận nông dân bước đầu còn lo ngại việc kéo hàng, sử dụng phân Yara, phương pháp sử dụng thuốc BVTV theo qui trình 3 giảm 3 tăng (nông dân sử dụng phân thuốc theo tập quán cũ).

            Sự phối hợp giữa các ban chỉ đạo của tỉnh, huyện và ban thực hiện xã bước đầu còn lúng túng.

            Do mang tính chất thời vụ nên một số mô hình được thực hiện trước khi Dự án hoàn chỉnh, nên chưa có kế hoạch cụ thể cho từng thời vụ nên xã còn bị động trong công tác chuẩn bị và thực hiện.

Comments