Trang chính‎ > ‎Cây lương thực‎ > ‎VIETGAP lúa‎ > ‎

Dự án mô hình liên kết trong sản xuất lúa tại tỉnh Kiên Giang

TS. Đỗ Minh Nhựt - PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNTKiên Giang

                PGS.TS Mai Thành Phụng - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

               ThS. Trần Quang Củi - PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang 

 

    
ĉ
hoangkim vietnam,
06:31, 4 thg 12, 2010
Comments