Ngân hàng đề thi Cây Lương thực 101

A. Trả lời ngắn gọn các câu hỏi:

Mười biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng năng suất ngô (20 điểm)

1 Lựa chọn xác định giống tốt phù hợp
.......................................................
2 Sử dụng hạt giống tốt đạt tiêu chuẩn
........................................................
3 Xác định thời vụ gieo trồng thích hợp
.......................................................
4 Chọn đất và kỹ thuật làm đất phù hợp, hiệu quả
........................................................................
5 Bảo đảm mật độ và khoảng cách gieo trồng
.................................................................
6 Bón phân cân đối hiệu quả
.........................................
7 Tưới tiêu nước đảm bảo đủ độ ẩm cho ngô
..................................................................
8 Chăm sóc tỉa định cây làm cỏ
..............................................
9 Phòng trừ sâu bệnh
...............................
10 Thu hoạch phơi sấy bảo quản
................................................
Lịch canh tác lúa 100 ngày ở Nam Bộ bằng phương pháp sạ (20 điểm)
- 3 Ngâm ủ giống 100 kg/ha sạ lúa bằng máy sạ hàng
- 1 Làm đất, bón lót 3-5 tấn phân hữu cơ, 200 kg su pe lân
0 Sạ lúa, trừ cỏ bằng thuốc tiền nảy mầm
1-3 Giữ ẩm cho ruộng lúa mới sạ
3-10 Điều chỉnh mực nước ( dự mực nước 3-5 cm)
10-15 Bón thúc lần 1: 1/3 phân đạm, ½ phân kali và dặm tỉa
15-25 Trừ cỏ bằng thuốc hóa học (các loại thuốc hậu nẫy mầm)
25-35 Phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ bằng tay, dự mực nước 20 cm
35-40 Bón thúc lần 2 : 1/3 phân đạm, ½ phân kali
40-55 Phòng trừ sâu bệnh
55-60 Bón thúc lần ba (bón phân nuôi hạt) 1/3 phân đạm
60-85 Phun phân bón lá, chống đổ ngã
85-90 Rút nước phơi ruộng
100 Thu hoạch

Năm giống sắn tốt phổ biến trong sản xuất hiện nay ở Nam Bộ (10 điểm)
1. KM94
2. KM98-5
3. KM98-1
4. SM937-26
5. KM140

Bốn thời kỳ sinh trưởng, phát triển của giống khoai lang 100 ngày và thời gian hoàn thành cho từng thời kỳ tại vùng Nam Bộ (10 điểm)
1. Thời kỳ ra rễ và hồi xanh (15 -25 ngày)
2. Thời kỳ phân cành và hình thành củ (35 - 45 ngày)
3. Thời kỳ phát triển thân lá (65- 75 ngày)
4. Thời kỳ phát triển củ (90- 100 ngày)

B. Chọn câu trả lời đúng nhất (40 câu, mỗi câu một điểm)

(Câu hỏi trắc nghiệm với bốn lựa chọn A, B, C, D . Tô đậm câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng được một điểm)
Comments