Một số bệnh hại chính trên cây lúa và biện pháp phòng trừ


Bệnh cháy lá: do nấm Pyricularia oryzae gây ra. Bệnh xuất hiện và gây hại ở tất cả các giai đoạn của cây lúa. Bệnh thường tấn công trên lá, đốt thân, cổ lá và cổ gié.
Sử dụng biện pháp sau đây để phòng trị:
  -  Thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh kịp thời.
  -  Sử dụng thuốc hóa học Tricyclazole hay Probenazole để phun khi thấy bệnh xuất hiện

Bệnh khô vằn: do nấm Rhizoctonia solani gây ra và phát triển mạnh giai đoạn sau khi đẻ nhánh tối đa, hoặc khi tán lúa vừa phủ kín mặt ruộng (35-40 NSS).
Áp dụng các biện pháp sau đây:
 -  Vệ sinh đồng ruộng như làm sạch cỏ và các tồn dư của vụ trước.
 -  Xử lý đất bằng cày phơi ải hoặc cho đất ngập nước trong thời gian 15-30 ngày để diệt mầm bệnh
 -  Sử dụng thuốc hoá học: Hexaconazol, Iprodione.

Bệnh Bạc lá: do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây ra, bệnh thường phát triển và gây hại nặng  trong giai đoạn 40 NSG trở đi. Bệnh lây lan qua con đường hạt giống.
Biện pháp phòng trị :
-  Chủ yếu sử dụng giống kháng kết hợp với xử lý hạt giống như đã khuyến cáo.
-  Phun thuốc hóa học như Staner; Kasumin; Batuxit…khi thật sự cần thiết

Nguyễn Việt Hưng
DH07BVA
Khoa Nông học
Đại học Nông Lâm TP. HCM
Comments