Cách phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa

Hỏi;: Cách phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa ?

Trả lời
- Cỏ dại làm giảm năng suất lúa và phẩm chất hạt gạo. Ðối tượng phòng trừ thường gặp là cỏ gạo (lồng vực), lác mỡ (cỏ cháo), cỏ đuôi phụng, cỏ xà bông, cỏ chác, cỏ năng, lác rận…
- Ngăn ngừa cỏ phát triển bằng cách sử dụng giống lúa không lẫn cỏ, làm đất kỹ, san bằng mặt ruộng, giữ nước không để khô hạn.
- Nhổ cỏ bằng tay vào 2 thời kỳ 15 và 30 ngày sau khi sạ cấy.
- Sử dụng thuốc hóa học là biện pháp có hiệu quả để diệt cỏ dại. Có thể sử dụng các loại thuốc như Anco 720DD (2,4D) để diệt cỏ lá rộng nhóm chác, lác; Butanil 55EC để diệt cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác, cỏ xà bông; Meco 60ND diệt cỏ tiền nảy mầm, đặc biệt là cỏ chác, lồng vực, lác mỡ (cỏ cháo); Saviour 10W diệt cỏ lồng vực, lác, chác, cỏ lá rộng và đặc biệt là rong nhớt; Sofit 300ND diệt cỏ tiền nảy mầm đặc biệt là cỏ lồng vực và đuôi phụng.

Nguyễn Viết Hưng
DH07 BVA
Khoa Nông học
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Comments